Recreatie verzekeringen

Met een reisverzekering bent u onder andere gedekt voor buitengewone kosten. Denk hierbij aan telefoonkosten, aan kosten die u moet maken omdat u en uw gezin nog niet naar huis kunnen, repatriëring en natuurlijk uw bagage.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering vergoedt de kosten van het annuleren van een niet begonnen reis als gevolg van een onvoorziene bijzondere omstandigheid opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook kent de annuleringsverzekering een vergoeding in geval van vertrekvertraging.

Pleziervaartuigenverzekering

Van rubberboot tot motorjacht, we verzekeren het allemaal. Voor iedere boot een passende dekking.

Caravanverzekering

De WA verzekering van uw auto het WA risico van een aangekoppelde caravan. Toch dekt deze verzekering geen brand, diefstal of andere schades aan de caravan. Hiervoor bestaat de caravanverzekering. U kunt bij ons kiezen voor de volgende 3 dekkingen:

  • Brand/storm verzekering
  • Uitgebreid
  • Uitgebreid met hagelschade